a Estrès i conciliació

QUÈ ÉS EL SÍNDROME DE BURNOUT?

El Síndrome de Burnout, també anomenat síndrome del treballador cremat, és un conjunt de símptomes que expressa que el treballador no està afrontant de forma adequada l’estrès emocional crònic del seu treball.

Implica principalment:

 • Esgotament emocional
 • Despersonalització o deshumanització (desenvolupament d’actituds negatives, d’insensibilitat)
 • Disminució del desentelo personal

QUIN TIPUS DE SÍMPTOMES PRESENTA AQUEST SÍNDROME?

Principalment podem agrupar els símptomes en 4 grups:

 • Símptomes psicosomàtics:cefalees, molèsties gastrointestinals, insomni, pèrdua de la memòria , desorganització i falta de concentració.
 • Símptomes conductuals: Aïllament, absentisme laboral, addiccions, comportament inadequat, impulsiu o perillós.
 • Símptomes emocionals: distanciament afectiu, tristesa, ira amb pèrdua de control, ansietat, por o temor, culpabilitat i disminució del rendiment laboral.
 • Símptomes defensius:negació dels símptomes, no acceptació del problema i desplaçament dels sentiments cap a altres àmbits.

EXISTEIXEN ETAPES DINS DEL SÍNDROME?

Sí, es poden diferenciar d’aquesta manera:

 • Primera etapa:Estrès molt intens. La persona es veu sobrepassada, els recursos materials i personals són inferiors a la sobrecàrrega de treball.
 • Segonaetapa: Adaptació a les demandes del treball amb un esforç excessiu. Aconsegueix adaptar-se però d’una forma transitòria.
 • Tercera etapa: Síndrome de Bunout amb els símptomes descrits anteriorment.
 • Quarta etapa: Deterioració física i psíquic del treballador.

TINC MOLT ESTRÈS EN EL TREBALL I TINC POR A DESENVOLUPAR SÍNDROME DE BURNOUT, EXISTEIX ALGUNA FORMA DE PREVENIR-HO?

Existeixen mesures de prevenció i protecció que et poden ajudar a no passar de la Segona etapa que hem esmentat amb anterioritat. Aquestes mesures serien:

 • Adaptar-se a expectatives reals, no inassolibles.
 • Formar-se de forma contínua
 • Conciliació laboral-familiar, amb amics, tenir temps d’oci.
 • Fomentar un bon clima en el treball. Treball en equip.
 • Limitar l’agenda laboral
 • Aprendre a delegar
 • Millorar la comunicació amb els companys i superiors.

 EXISTEIX ALGUN TEST QUE AVALUE EL SINDROME DE BURNOUT?

Sí, existeix el “CESQT”. Es tracta d’un instrument d’auto informe compost per 20 ítems (preguntes). Avalua quatre escales: Il·lusió pel treball, desgast psíquic, indolència i culpa.

Deixa un comentari

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages