Depressió

TRASTORNS DEPRESSIUS

Trastorns depressius

La paraula depressió s’usa comunament per descriure els sentiments de tristesa que tots tenim en algun moment de la nostra vida. També s’usa per descriure i diagnosticar un nombre de trastorns depressius. Els trastorns depressius són molt comuns i prop d’una de cada cinc persones els pateix en algun moment de la seva vida.

trastorno-depresivo-musa-culturainquieta-2

Els trastorns depressius són un grup de malalties caracteritzades per ànim depressiu i pèrdua d’interès en activitats en les quals abans gaudia, i que s’estenen per un període llarg de temps. Aquests símptomes poden interferir greument en les activitats i el dia a dia de la persona. Els trastorns depressius són molt comuns i prop d’una de cada cinc persones els pateix en algun moment de la seva vida. Es tracta de malalties greus i angoixants que presenten perills reals per a la vida i benestar de la persona.

Els símptomes nuclears de la depressió són:

 • Tristesa severa, amb plor freqüent que no alleuja.
 • Humor depressiu. Se sent desgraciat i afligit, amb pensaments pessimistes sobre el passat, present o futur.
 • Apatia o desmotivació.
 • Anergia: Falta d’energia amb tendència a romandre en el llit, i sensació d’esgotament.
 • Anhedonia: No sensacions de plaure en situacions, o amb persones, amb les quals anteriorment es gaudia. Aïllament de les activitats socials.
 • Retard psicomotor, amb lentitud de moviments, alternant a vegades amb agitació i inquietud continuada, probablement per la intensa ansietat acompanyant.
 • Ansietat, amb freqüents elements somàtics.
 • Falta de concentració i memòria.
 • Empitjorament dels símptomes en fragments del dia, en funció del subtip de depressió.
 • Trastorns del somni: Insomni de manteniment (despertessis freqüents i despertar unes hores abans de l’habitual), associat a pensaments depressius. En alguns casos s’associa a excés de somni durant el dia.
 • Descens de l’apetit i aprimament progressiu o increment de l’apetit.
 • Descens de l’interès pel sexe i dificultats de la resposta sexual.
 • Idees de mort.

No sempre es presenten tots els símptomes, depenent de la gravetat i la tipologia de la depressió.

Els pacients amb qualsevol forma de depressió tenen més probabilitats de patir abús d’alcohol o d’altres substàncies d’ús recreatiu, en un intent de tractar per si mateixos els trastorns de somni o els símptomes d’ansietat.

A continuació, enumerem els diferents i més destacats trastorns depressius existents sobre la base del Manuel Diagnòstic i Estadístic dels Trastorns Mentals (DSM-5):

 • Trastorn de desregulació disruptiva de l’estat d’ànim
 • Trastorno de depressió major
 • Trastorn depressiu persistent (distímia)
 • Trastorn disfòtic premenstrual