Estrès

ESTRÈS I CONCILIACIÓ LABORAL – FAMILIAR

Estrès i conciliació laboral – familiar

La presència de símptomes emocionals o del comportament en resposta a un factor d’estrès identificable és la característica essencial dels trastorns d’adaptació. El factor d’estrès pot ser un sol esdeveniment (p. ex. la fi d’una relació sentimental) o pot haver-hi múltiples factors d’estrès (p. ex. serioses dificultats als negocis i els problemes maritals).

painting-2937900_1920

L’estrès és un procés natural del cos humà, que genera una resposta automàtica davant condicions externes que resulten amenaçadores o desafiadores, que demanden una mobilització de recursos físics, mentals i conductuals per fer-los front, i que algunes vegades alteren l’equilibri emocional de la persona.

L’entorn, que està en constant canvi, exigeix als individus a adaptar-se; per tant, certa quantitat d’estrès és necessària perquè l’organisme respongui adequadament als reptes i els canvis de la vida diària. És el que denominem eustrés o estrès positiu.

No obstant això, quan la resposta d’estrès es perllonga o intensifica en el temps, la salut, el rendiment acadèmic i professional, les relacions personals o de parella de l’individu es poden veure afectades.

Efectes comuns de l’estrès en el teu cos

 • Mal de cap
 • Tensió o dolor muscular
 • Dolor de pit
 • Fatiga
 • Canvi en desig sexual
 • Trastorn estomacal
 • Problemes per dormir

Efectes comuns de l’estrès en el teu estat d’ànim

 • Ansietat
 • Inquietud
 • Mancada de motivació o concentració
 • Sensació d’estar aclaparat
 • Irritabilitat o enutjo
 • Tristesa o depressió

Efectes comuns de l’estrès en el teu comportament

 • Menjar de més o de menys
 • Arravataments d’enuig
 • Consum de drogues, alcohol o tabac
 • Retraïment social
 • Fer menys exercici

Arribats a detectar el focus d’estrès (derivat dels problemes personals, familiars o laborals) ens qüestionem com podem conciliar la nostra vida en aquests tres aspectes.

Trobar l’equilibri entre vida personal i laboral suposa comprendre que tots dos aspectes són fonamentals de la felicitat i han de posar-se en concòrdia, encara que les dificultats que sorgeixen del ritme de vida, marcat per la pressa, els sous baixos i les llargues jornades de treball, siguin notables.

Aconseguir la conciliació laboral i familiar resulta ardu perquè, en general, els horaris de treball i les seves vacances no són afins als quals tenen els nens al col·legi. Així mateix, és molt important que tot ésser humà tingui el seu espai per descansar. Els qui concilien treball i família també disposen de menys espai per a si mateixos i, en tenir més dificultats per desconnectar de les obligacions, germina l’estrès.

Per a la majoria dels treballadors és complicat aconseguir que les seves qüestions laborals no interfereixin a la seva vida familiar, i viceversa, per aquest motiu és tan important la conciliació personal, familiar i laboral. Aquesta facilita que la persona treballadora pugui mantenir al mateix temps una carrera professional plena i alhora exercir el seu dret a cura de la seva família, el desenvolupament de la seva personalitat, la seva formació o el gaudi del seu oci i temps lliure.