PSICOLOGIA

JUVENIL I D’ADULTS

Trastorns depressius

Trastorns d’ansietat

Trastorn obsessiu-compulsiu (TOC)

Adiccions

Trastorns de la conducta alimentària (TCA) i Obesitat

Altres dificultats

  • Problemes d’autoestima.
  • Estrès.
  • Conciliació familiar-laboral.
  • Habilitats socials.
  • Problemes de parella.
  • Divorcis.
  • Falta de motivació.
  • Problemes amb la imatge corporal.