PSICOLOGIA

JUVENIL I D’ADULTS

Trastorns depressius

Els trastorns depressius són un grup de malalties caracteritzades per ànim depressiu i pèrdua d’interès en activitats en les quals abans gaudia, i que s’estenen per un període llarg de temps. Aquests símptomes poden interferir greument en les activitats i el dia a dia de la persona. Els trastorns depressius són molt comuns i prop d’una de cada cinc persones els pateix en algun moment de la seva vida. Es tracta de malalties greus que presenten perills reals per a la vida i benestar de la persona.

Trastorns d’ansietat

L’ansietat és un estat mental que es caracteritza per una gran inquietud, una intensa excitació i una extrema inseguretat. La por és una resposta emocional a una amenaça imminent, real o imaginària, mentre que l’ansietat és una resposta anticipatòria a una amenaça futura. Es tracta d’una reacció emocional normal necessària per a la conservació dels individus i de la nostra espècie. No obstant això, quan les reaccions d’ansietat a determinats estímuls aconsegueixen nivells excessivament alts, aquesta ansietat pot arribar a ser poc adaptativa i fins i tot arribar a ser considerada patològica. És en aquest punt on apareixen els trastorns d’ansietat.

Trastorn obsessiu-compulsiu (TOC)

El trastorn obsessiu-compulsiu (TOC) es caracteritza per la presència de pensaments obsessius (obsessions), entesos com a idees fixes recurrents i persistents que generen inquietud, temor o ansietat i per la realització de conductes compulsives (compulsions) amb la finalitat de calmar o reduir l’ansietat que generen aquestes obsessions.

Adiccions

Una addicció és una malaltia emocional, física i recurrent que es caracteritza per la cerca patològica de la recompensa i/o alleujament del malestar emocional a través de l’ús d’una substància (alcohol, drogues de disseny, etc.) o conducta (joc patològic, addicció al sexe, al treball o fins i tot al mòbil).

Trastorns de la conducta alimentària (TCA)

Els TCA són trastorns caracteritzats per un comportament patològic enfront de la ingesta alimentària i una obsessió pel control de pes. Són trastorns d’origen multifactorial, causats per la interacció de diferents causes d’origen biològic, psicològic, familiar i sociocultural. Són malalties que provoquen conseqüències negatives tant per a la salut física com mental de la persona.

Alguns dels factors psicològics associats són: perfeccionisme, ansietat, depressió, problemes amb la regulació de les emocions, comportaments obsessius i compulsius i estils de pensaments rígids.

Obesitat

Avui dia ens trobem amb un problema social molt important com és el sobrepès i l’obesitat. Les principals conseqüències de les mateixes resideixen en l’increment del risc de desenvolupament de diabetis, trastorns de l’aparell locomotor, de càncer (com el de mama, còlon i endometri) i de malalties cardiovasculars. El risc de contreure aquestes malalties augmenta amb l’increment del pes corporal.

El sobrepès i l’obesitat generen un efecte negatiu en les persones, amb una enorme càrrega psicològica causat per les conseqüències psicosocials que aquesta malaltia comporta. A més, les persones amb sobrepès habitualment tenen dificultats per a connectar adequadament amb les emocions.

Altres dificultats

  • Problemes d’autoestima.
  • Estrès.
  • Conciliació familiar-laboral.
  • Habilitats socials.
  • Problemes de parella.
  • Divorcis.
  • Falta de motivació.
  • Problemes amb la imatge corporal.
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages